Közlemények

—————

2014 évi gépjárműadó bevallás

2014 evi gepjarmuado bevallas.doc

—————

Helyi Iparűzési Adóbevallás 2014

2014 evi bevallas ipu.doc

—————

Helyi Iparűzési Adóbevallás 2013

2013 evi ipu bevallas.doc

—————

Őstermelői bevallás (nyomtatvány)

ostermeloi bevallas.doc

—————

2/2014.(II.14.) HVI vezetői határozat

SKMBT_C25314021409171.pdf (742490)

—————

Tisztelt Termőföld Vásárlók és Bérbeadók Figyelem!

Az alábbi nyomtatványokat  kéri a Földhivatal termőföld vásárlása illetve bérlése esetén! 1b_potlap1217.pdf (32200) 2a_potlap1217.pdf (33464) 2b_potlap1217.pdf (34780) adasvetel_kozzeteteli1217.pdf (35722) haszonberleti_kozzeteteli1217.pdf (39138) HASZONBÉRLETI-SZERZŐDÉS.doc (37888)  

—————

Családsegítés

  1993. évi III. törvény 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése...

—————

Települési ügysegédek által ellátott feladatok felsorolása

- A kialakított ügyfélfogadási rendnek megfelelően ügyfélfogadást tart a székhely településen és a hozzá tartozó többi településen. - Befogadja az állampolgárok kérelmeit, beadványait eljuttatja a területileg illetékes kirendeltség, illetőleg a törzshivatal iktatást végző munkatársához. -...

—————

Tisztelt Bodrogi lakosok!

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény szabályozza a közös önkormányzati hivatalok létrehozását, működését. A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik feltétele, hogy a hivatalhoz tartozó települések összlakosság száma legalább 2000 fő legyen. Ezért...

—————