Közlemények

2014 évi gépjárműadó bevallás

2014 evi gepjarmuado bevallas.doc

Helyi Iparűzési Adóbevallás 2014

2014 evi bevallas ipu.doc

Helyi Iparűzési Adóbevallás 2013

2013 evi ipu bevallas.doc

Őstermelői bevallás (nyomtatvány)

ostermeloi bevallas.doc

2/2014.(II.14.) HVI vezetői határozat

SKMBT_C25314021409171.pdf (742490)

Tisztelt Termőföld Vásárlók és Bérbeadók Figyelem!

Az alábbi nyomtatványokat  kéri a Földhivatal termőföld vásárlása illetve bérlése esetén! 1b_potlap1217.pdf (32200) 2a_potlap1217.pdf (33464) 2b_potlap1217.pdf (34780) adasvetel_kozzeteteli1217.pdf (35722) haszonberleti_kozzeteteli1217.pdf (39138) HASZONBÉRLETI-SZERZŐDÉS.doc (37888)  

Családsegítés

  1993. évi III. törvény 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése...

Települési ügysegédek által ellátott feladatok felsorolása

- A kialakított ügyfélfogadási rendnek megfelelően ügyfélfogadást tart a székhely településen és a hozzá tartozó többi településen. - Befogadja az állampolgárok kérelmeit, beadványait eljuttatja a területileg illetékes kirendeltség, illetőleg a törzshivatal iktatást végző munkatársához. -...

Tisztelt Bodrogi lakosok!

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény szabályozza a közös önkormányzati hivatalok létrehozását, működését. A közös önkormányzati hivatal létrehozásának egyik feltétele, hogy a hivatalhoz tartozó települések összlakosság száma legalább 2000 fő legyen. Ezért...

1 | 2 >>