Települési ügysegédek által ellátott feladatok felsorolása- A kialakított ügyfélfogadási rendnek megfelelően ügyfélfogadást tart a székhely településen és
a hozzá tartozó többi településen.

- Befogadja az állampolgárok kérelmeit, beadványait eljuttatja a területileg illetékes
kirendeltség, illetőleg a törzshivatal iktatást végző munkatársához.

- Segítséget nyújt az állampolgároknak a kérelem-nyomtatványok kitöltéséhez, tájékoztatja őket
az ügyintézés módjáról, az eljárás lefolytatásáról.

- Szükség esetén segítséget nyújt az állampolgároknak más – nem a járási hivatal hatáskörébe
tartozó – ügyeik elintézésében.


Ügyfélfogadási rend:


Bodrog Kedd 08:00 - 12:00 Csütörtök 12:55 - 15:00

 

Benyújtható kérelmek, nyomtatványok:

-
Időskorúak járadékának megállapítása
-Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
-Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
-Ápolási díj megállapítása

Bővebb információt a www.somogy.gov.hu oldalon találnak.

                                                               Landek Tamás

                                                            06/70 698-892006/70 698-8920

                                                        Települési ügysegéd