Tájékoztató

Képviselőtestület tájékoztatja a lakosságot, hogy 2013-tól a kommunális adó mértékét felére csökkentette 12.000 Ft /évről 6.000 Ft / évre. Ennek a fő oka az, hogy az önkormányzat a szemétszállítási díjat 2013-tól nem vállalhatja át a lakosságtól, mert az önkormányzatokat feladatuk alapján fogja finanszírozni az állam. Ha nincs saját bevétele, akkor az önként vállalt faladatok költségeit nem építheti be a költségvetésébe, mert hiánnyal nem tervezhető a költségvetés. (Megjegyzem a kommunális adó nem a szemétszállítás díjára beszedett pénz, ez egyéb közfeladatok ellátását is kellene, hogy szolgálja. 2012-ben a beszedett kommunális adó nem fedezte ingatlanonként az évi szemétszállítási díjat. A szemétszállításért az önkormányzat 2012-ben 13.208 Ft / ingatlan összeget fizetett ki.) A lakosságnak kötelező a szemétszállítási díj kifizetése, ugyan úgy, mint a vízdíj, az áram vagy a gáz. Gondolhatják azt most sokan, hogy ők nem teszik ki a kukát, akkor nem kell fizetni, de ez nem így van, mert a szemétszállítás kötelező közfeladat, és mindenki előtt elmegy a kukás autó, ezért kötelező a díjat kifizetni, aki pedig nem teszi meg, attól adók módjára hajtják be. A 2013-as díjfizetésről még tárgyalások folynak, a mértékét még nem tudjuk biztosan. A szemétszállító cég minden ingatlantulajdonossal megállapodást fog kötni és negyedévente kell sárga csekken a díjat befizetni.